NYHET

SYSTEM CLEANER FOR PETROL ENGINES – Systemrengöring för bensinmotorer

ERC System Cleaner for Petrol Engines är en systemrengörare för bensinmotorer som är utformad för att bekämpa kolavlagringar i bränsleinsprutningssystem och ventiler i moderna bilmotorer. Avlagringar på ventiler och insprutningsmunstyckens ytor minskar bränsleflödet och leder till minskad insprutningsprestanda. Avlagringar som dessa resulterar i ökad bränsleförbrukning, ökade nivåer av avgasutsläpp, samt knackningar i motorn. Bränsleluftblandningen bildas inte ordentligt vilket leder till sämre prestanda. Ju längre en motor går på bränsle av standardkvalitet (dvs. utan speciella tillsatser) desto mer minskar bränsleflödet på grund av avlagringar. Den högkoncentrerade ERC System Cleaner for Petrol Engines tar effektivt bort avlagringar från ventiler, insprutningsmunstycken och andra bränslesystemkomponenter.

Data

Säkerhetsdatablad

Volym: 250 ML

Logga in för att se priser

SYSTEM CLEANER FOR PETROL ENGINES 250 ML

Produkt: Additiv, SYSTEM CLEANER FOR PETROL ENGINES – Systemrengöring för bensinmotorer

Användningsområde
ERC System Cleaner for Petrol Engines är en systemrengörare för bensinmotorer som är utformad för att bekämpa kolavlagringar i bränsleinsprutningssystem och ventiler i moderna bilmotorer.

Effekt
Avlagringar på ventiler och insprutningsmunstyckens ytor minskar bränsleflödet och leder till minskad insprutningsprestanda. Avlagringar som dessa resulterar i ökad bränsleförbrukning, ökade nivåer av avgasutsläpp, samt knackningar i motorn. Bränsleluftblandningen bildas inte ordentligt vilket leder till sämre prestanda. Ju längre en motor går på bränsle av standardkvalitet (dvs. utan speciella tillsatser) desto mer minskar bränsleflödet på grund av avlagringar. Den högkoncentrerade ERC System Cleaner for Petrol Engines tar effektivt bort avlagringar från ventiler, insprutningsmunstycken och andra bränslesystemkomponenter.

Dosering och Förvaring
Rekommenderad dosering 1:15.
Fyll på i nästan tom tank och låt motorn gå i ca. 15 minuter. Tanka normalt efter rengöring. Upprepa appliceringen efter 3000–5000 km. Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt högre temperaturer är oproblematiskt. Öppnad behållare ska återförslutas korrekt. Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 månader. Tom behållare kasseras på rätt sätt.

Egenskaper:

  • Avlägsnar avlagringar, särskilt på inloppsventiler, bränslesystem och insprutningssystem.
  • Optimerar prestanda och bränsleförbrukning.
  • Skyddar motorn. Skyddar mot korrosion.
  • Återställer motorns fulla prestanda, säkerställer miljövänlig förbränning.

Volym: 250 ML

Välj styckvis eller hel låda

STYCK, HEL LÅDA (20 st)

Volym

250 ML