ABSORBERING

När olyckan är framme finns absorbering till vätskor och flytande ämnen.


Stäng