NYHET

SYSTEM CLEANER FOR DIESEL ENGINES – Systemrengöring för dieselmotorer

ERC System Cleaner for Diesel Engines är en prestandatillsats med stark reningseffekt för förbränning i dieselmotorer. Bränsleegenskaperna enligt DIN spec. påverkas inte. Förbättrar bränsleegenskaperna enl. till WWFV (”World-Wide Fuel Charter”) och lever upp till kraven från internationella mineraloljeproducenter. Avlagringar på insprutningsmunstycken leder till en ökad bränsleförbrukning. Korrosionspartiklar (antingen i dieselbränslet eller i själva bränslesystemet) kan sätta hela systemet ur funktion. ERC System Cleaner Diesel för dieselmotorer rengör förorenade insprutningsmunstycken och hjälper till att förhindra avlagringar och korrosion i bränslesystemet. Särskilda skyddande ämnen förhindrar korrosion av metallkomponenter orsakade av interaktion mellan luft och syre. Rena motorer använder mindre bränsle vilket resulterar i lägre driftskostnader och gynnar miljön. För att säkerställa varaktiga fördelar rekommenderar vi regelbunden användning av ERC Diesel Additives (Diesel Plus etc.) för att förhindra nya avlagringar och optimera motorns prestanda.

Data

Säkerhetsdatablad

Volym: 250 ML

Logga in för att se priser

SYSTEM CLEANER FOR DIESEL ENGINES 250 ML

Produkt: Additiv, SYSTEM CLEANER FOR DIESEL ENGINES – Systemrengöring för dieselmotorer

Användningsområde
ERC System Cleaner Diesel är en prestandatillsats med stark reningseffekt för förbränning i dieselmotorer. Bränsleegenskaperna enligt DIN spec. påverkas inte. Förbättrar bränsleegenskaperna enl. till WWFV (”World-Wide Fuel Charter”) och lever upp till kraven från internationella mineraloljeproducenter.

Effekt
Avlagringar på insprutningsmunstycken leder till en ökad bränsleförbrukning. Korrosionspartiklar (antingen i dieselbränslet eller i själva bränslesystemet) kan sätta hela systemet ur funktion. ERC System Cleaner Diesel för dieselmotorer rengör förorenade insprutningsmunstycken och hjälper till att förhindra avlagringar och korrosion i bränslesystemet. Särskilda skyddande ämnen förhindrar korrosion av metallkomponenter orsakade av interaktion mellan luft och syre. Rena motorer använder mindre bränsle vilket resulterar i lägre driftskostnader och gynnar miljön. För att säkerställa varaktiga fördelar rekommenderar vi regelbunden användning av ERC Diesel Additives (Diesel Plus etc.) för att förhindra nya avlagringar och optimera motorns prestanda.

Dosering och Förvaring
Rekommenderad dosering 1:15.
Snabbrengöring: Högkoncentrerad applicering i bränsletankreserv (10–15 L).  Kör motorn i cirka 15 minuter efter att du har fyllt på tillsatsen i tanken och tanka upp. Långtidsrengöring: Häll hela flaskan i full tank för att få permanent renande effekt. Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt högre temperaturer är oproblematiskt. Öppnad behållare ska återförslutas korrekt. Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 månader. Tom behållare kasseras på rätt sätt.

Egenskaper:

  • Rengör avlagringar på insprutningsmunstycken, insprutningspumpar och bränslesystemet.
  • Återställer motorns fulla prestanda. Minskar knackningar med optimerad injektion.
  • Säkerställer lägre förbrukning, miljövänlig förbränning och driftsäkerhet.
  • Skyddar motorn. Skyddar mot korrosion.
  • Även lämplig för dieselpartikelfilter.

Volym: 250 ML

Välj styckvis eller hel låda

STYCK, HEL LÅDA (20 st)

Volym

250 ML