SMÖRJNING

Det kan vara av stor betydelse om ett smörjmedel skall vara fuktutdrivande, rostlösande, ha en hög kapillärkraft, kunna motstå högt tryck och om det ska vara tunt eller tjockt.


Stäng