NYHET

PETROL POWER ADDITIVE – Återställer full prestanda

Petrol Power Additive – återställer bensinmotorers fulla prestanda! Start och stopp, otillräckliga smörjmedel och orenheter i bränslet leder till avlagringar i motorn som förorenar bränslemunstyckena, inloppskanalerna och inloppsventilerna. Detta minskar inte bara motorns prestanda utan resulterar även i högre bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp. ERC Petrol Additive rengör bränslemunstyckena, inloppskanalerna och inloppsventilerna och förhindrar att nya avlagringar bildas. ERC Petrol Additive tar bort avlagringar och återställer motorns fulla prestanda.

Data

Säkerhetsdatablad

Volym: 250 ML

Logga in för att se priser

PETROL POWER ADDITIVE 250 ML

Produkt: Additiv, Petrol Power Additive – återställer bensinmotorers fulla prestanda.

Användningsområde
ERC Petrol Power Additive är ett additiv för bensinmotorer som innehåller en friktionsmodifierare som förbättrar bränslet. Detta additiv minskar friktionen vid kritiska punkter i motorn, inklusive det övre cylinderområdet. Lämplig för alla typer av bensin och vanliga bränslen enligt Europisk standard. Den är helt kompatibel med prestandatillsatser, kaliumbaserade blyersättningstillsatser och andra avlagringstillsatser.

Effekt
Start och stopp, otillräckliga smörjmedel och orenheter i bränslet leder till avlagringar i motorn som förorenar bränslemunstyckena, inloppskanalerna och inloppsventilerna. Detta minskar inte bara motorns prestanda utan resulterar även i högre bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp. ERC Petrol Additive rengör bränslemunstyckena, inloppskanalerna och inloppsventilerna och förhindrar att nya avlagringar bildas. ERC Petrol Additive tar bort avlagringar och återställer motorns fulla prestanda.

Dosering och Förvaring
Rekommenderad dosering 1:200.
Bör appliceras innan tanken fylls eller injiceras direkt i bränsleledningen under lossning. Regelbunden användning rekommenderas Vid regelbunden användning är räcker det med halva dosen. Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt högre temperaturer är oproblematiskt. Öppnad behållare ska återförslutas korrekt. Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 månader. Tom behållare kasseras på rätt sätt.

Egenskaper:

  • Reducerar friktionen i det övre kolvringsområdet till ett minimum.
  • Rengör och förhindrar skadliga påväxt på förgasare, ventiler, insprutningsmunstycken, tändstift och förbränningskammare.
  • Garanterar full motorprestanda och minskad bränsleförbrukning.
  • Skyddar mot korrosion och isbildning i förgasaren.
  • Minskar skadliga ämnen i avgaserna. Mer miljövänlig förbränning.
  • Motverkar ping och knackningar.
  • Beprövad användning katalysatorer och turboladdare.

Volym: 250 ML

Välj styckvis eller hel låda

STYCK, HEL LÅDA (20 st)

Volym

250 ML