NYHET

CLEAN-UP ENGINE – Rengöring för bränslesystemet

ERC Clean-Up Engine är ett högkvalitativt additiv för rengöring av motoroljetråget före oljebyte. Utvecklad endast för professionell användning. Lämplig för alla bensin- och dieselmotorer (samt katalysatorer och turboladdare). Produkten innehåller en speciell formula som hjälper till att rengöra och förbereda motorn inför oljebyte. Produkten verkar genom att späda ut den gamla oljan och löser upp restprodukter från ytor inne i oljetanken, vilket resulterar i optimala förhållanden inför oljebytet. Additivet fungerar med alla motoroljor. Produkten neutraliserar syror samt skyddar mot korrosion. Produkten orsaker ej sedimentering av gummi och partiklar.

Data

Säkerhetsdatablad

Volym: 250 ML

Logga in för att se priser

CLEAN-UP ENGINE 250 ML

Produkt: Additiv, CLEAN-UP ENGINE – Rengöring för bränslesystemet

Användningsområde
ERC Clean-Up Engine är ett högkvalitativt additiv för rengöring av motoroljetråget före oljebyte. Utvecklad endast för professionell användning. Lämplig för alla bensin- och dieselmotorer (samt katalysatorer och turboladdare).

Effekt
Produkten innehåller en speciell formula som hjälper till att rengöra och förbereda motorn inför oljebyte. Produkten verkar genom att späda ut den gamla oljan och löser upp restprodukter från ytor inne i oljetanken, vilket resulterar i optimala förhållanden inför oljebytet. Additivet fungerar med alla motoroljor. Produkten neutraliserar syror samt skyddar mot korrosion. Produkten orsaker ej sedimentering av gummi och partiklar.

Dosering och Förvaring
Rekommenderad dosering 1:20.
Häll flaskans innehåll (250 ml) i motoroljan vid driftstemperatur via oljepåfyllningsröret före oljebytet. Låt motorn gå på tomgång i 10–15 minuter. Byt sedan oljefilter och olja. Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt högre temperaturer är oproblematiskt. Öppnad behållare ska återförslutas korrekt. Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 månader. Tom behållare kasseras på rätt sätt.

Egenskaper:

  • Tar bort alla avlagringar (slam, koksning) i motorn och genom hela oljekretsen.
  • Snabb/pålitlig rengöring i kombination med oljebyte.
  • Säkerställer optimal oljetillförsel, skyddar motorn från faror.
  • Oljebaserad formel, inga skador på packningar/motordelar.
  • Innehåller inga lösningsmedel, kan kasseras med återvinningsbar olja/avfall.

Volym: 250 ML

Välj styckvis eller hel låda

STYCK, HEL LÅDA (6 st)

Volym

250 ML