NYHET

ASPHALT EASY FIX – Högkvalitativ reparationsasfalt

Asphalt Easy Fix är en högkvalitativ asfalt för permanenta reparationer av asfaltsskador. Används till vägar, körbanor, cykelbanor, parkeringsplatser, golv, broar, uppfarter, omkring avloppsbrunnar med mera. Asphalt Easy Fix fungerar lika bra sommar som vinter. Asfaltmassan stelnar i kontakt med fukt och bevattnas innan komprimering — åtgång ca 2 L vatten per 20 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Produkten är helt lösningsmedelsfri och speciellt framtagen för det nordiska klimatet.

Data

Säkerhetsdatablad

Volym: 20 KG

Köp ASPHALT STAMP – asfaltstamp här:

Logga in för att se priser

Asphalt Easy Fix

Produkt: högkvalitativ reparationsasfalt

Användningsområde:
Högkvalitativ asfalt för permanenta reparationer av asfaltsskador. Används till vägar, körbanor, cykelbanor, parkeringsplatser, golv, broar, uppfarter, omkring avloppsbrunnar med mera.

Bruksanvisning:

  • Förbered lagningsytan genom rengöring och fyll med ett bärlager av grus/sand som komprimeras.
  • Ett djup av ca 2-4 cm lämnas för asfalten.
  • För svårfästa ytor rekommenderas primer för ytterligare vidhäftning.
  • Asfaltsmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Åtgång ca 2 L vatten per 20 kg asfalt.
  • Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Egenskaper:

  •  Lösningsmedelsfri
  • Mycket snabbhärdande 5 kN/1h
  • Härdar i kontakt med vatten.
  • Kan med fördel belastas omedelbart efter påläggning för extra komprimering.

Volym: 20 KG

Volym:

500 ML, 1 LITER, 5 LITER