Mron Sales & Solutions on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti, mikä takaa tuotteidemme laadun ja vahvan ympäristöprofiilin.

ISO 9001 – on maalaisjärkeä

ISO 9001 -laatustandardissa on yksinkertaisesti kyse siitä, että kaikki yrityksen työntekijät käyttävät tervettä järkeä soveltaakseen ISO 9001 -laatustandardia tehokkaana johtamisvälineenä.
Tämä tarkoittaa, että johtajat ja työntekijät:

  • tarkistaa, että yritys ”tekee oikein” eikä vain ”tekee asioita oikein”.
  • on vahvasti keskittynyt virheiden ehkäisyyn, mukaan lukien toimittajien valinnassa, asiakastoimituksissa ja tuotekehityksessä.
  • osallistuu jatkuvaan parantamiseen.
  • arvioida kriittisesti nykyisten rutiinien tehokkuutta.

Tämä järjestelmä auttaa varmistamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden jatkuvuuden.

ISO 14001 – ympäristö

ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sisältää sen, että yritys muotoilee ympäristöpolitiikan ja siitä ympäristötavoitteista ja toimenpiteistä se suunnittelee tavoitteidensa saavuttamista. Tärkeä perusta tälle työlle on yrityksen ympäristösuorituskyvyn ympäristötutkimus, joka antaa kuvan ”missä kenkä puristaa” ja olosuhteista, joissa työskentely on ympäristön kannalta tärkeää. Tärkeä asia on jatkuva parantaminen; ympäristöjärjestelmää arvioidaan jatkuvasti, eikä yritys voi jäädä vain lepäämään laakereillaan sen suhteen, mitä olet saavuttanut ympäristön kannalta, vaan sen on jatkuvasti löydettävä uusia paikkoja ympäristönsuojelun parantamiseksi.

Ympäristöjärjestelmä auttaa yritystä keskittymään merkittäviin ympäristönäkökohtiin ja on työkalu systemaattiseen jatkuvaan parantamiseen. Tämä voi mm. olla energiansäästöä, jätteen minimoimista ja tehokkaampaa suunnittelua ja resurssien käyttöä tuotannossa jne. Jatkuvan parantamisen työssä ja hyvän toiminnan johtamisen lisääntyneen keskittymisen kautta on tyypillistä, että ympäristöjohtamisjärjestelmiä käyttävät yritykset voivat saavuttaa ympäristö- ja kilpailuetuja. Sertifioidulla ympäristöjärjestelmällä on useita etuja. Yritys saa muun muassa lisää luottamusta asiakkailta ja viranomaisilta ja se, että sertifioitu ympäristöjärjestelmä antaa yritykselle positiivisen ympäristöprofiilin, joka on monessa tapauksessa tärkeä kilpailutekijä.

Swedacin työn tavoitteena on varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Swedac on ruotsalainen akkreditointielin, joka koordinoi Ruotsin markkinavalvontaa ja vastaa säännellystä mittaustekniikasta ja jalometallien valvonnasta.


Kiinni