Covid-19

Kära kunder!

Vi på Mron Sales & Solutions AB följer noggrant de senaste nyheterna om COVID-19 och de riktlinjer som våra myndigheter utfärdar. Sverige är mitt inne i den svåraste krisen på 100 år och fastän det för tillfället ser väldigt mörkt ut väntar bättre tider. Vi måste våga tro på det och kämpa gemensamt för hålla Sverige på fötter fram till dess. Det är därför viktigt att alla företag så långt det är möjligt håller igång affärer eftersom alla andra alternativ är sämre. Detsamma gäller också den privata konsumtionen.

Situationen idag

För närvarande har vi inga störningar med leveranser av våra produkter och produktionen går som planerat på daglig basis. Dock har vi en markant ökad efterfrågan på rengöring, hand- och ytdesinfektion, vilket gjort att vi har tomt på vårt lager av vissa varor. Vi kör vår produktion på högvarv för att möta efterfrågan. I vårt sortiment har vi en serie av effektiva desinfektionsmedel.

Vi håller en nära dialog med ITW:s fabriker samt med andra leverantörer vad gäller leveranser och vad som händer på den europeiska marknaden generellt vad gäller Coronakrisen.

Med detta sagt föreslår vi alla kunder att noggrant se över sina lager och ha en god framförhållning i beställningar av produktionskritiska produkter p.g.a. av det osäkra läget i Sverige och omvärlden.

Vi klarar detta tillsammans!

Med vänliga hälsningar

Samtliga medarbetare på Mron Sales & Solutions AB

FÅ MER INFO OM COVID-19 HÄR

COVID-19

Här kan du ladda ned eller läsa  direkt om COVID-19 rekommendationer samt se vilka produkter vi har som är speciellt bra för dagens höga och tuffa krav på rengöring och hygien.

 

Utvalda produkter

Här är ett urval av produkter som är bra när kraven för hygien är extra stort. Bra produkter för både personlig hygien och rengöring av ytor.


Stäng